Blogs

Leren we studenten nog wel de juiste kennis en vaardigheden?!

Op 15 februari 2024 beleefde de AI-wereld twee baanbrekende aankondigingen: Google onthulde Gemini 1.5 Pro en OpenAI presenteerde Sora. De media-aandacht ging vooral naar Sora’s verbluffende tekst-naar-video demo’s, maar Google’s doorbraak met Gemini 1.5 is mijns inziens veel  ingrijpender, zeker ook voor de onderwijssector.

Een gigantisch geheugen

De sleutel tot Gemini’s kracht is een ongekend groot “context window” van 1 miljoen tokens (met in onderzoek zelfs tot 10 miljoen!), waardoor de chatbot perfect kan onthouden wat er in een lang gesprek is besproken. Ter vergelijking: ChatGPT4 heeft standaard een context window van 32.000 tokens. Dit “geheugen” maakt Gemini 1.5 uitermate geschikt voor taken die een lange conversatiecontext vereisen, zoals:

Gepersonaliseerd leren 2.0

Stel je een leraar voor die perfect kan onthouden wat elke leerling heeft geleerd, welke fouten ze maakten, en wat voor hen de beste leerstijl is. Gemini 1.5 kan 24/7 adaptieve leeromgevingen creëren, leerstof op maat aanbieden, en fungeren als een virtuele tutor.

Mogelijke voordelen:

·        Betere leerresultaten: Leerlingen leren sneller en efficiënter doordat ze gepersonaliseerde instructie en feedback krijgen.

·        Verhoogde motivatie: Leerlingen zijn meer betrokken en gemotiveerd wanneer ze leren op een manier die aansluit bij hun individuele behoeften.

·        Meer kansengelijkheid: Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, kunnen profiteren van gepersonaliseerd leren.

Ethische aspecten

Natuurlijk zijn er ook ethische kanttekeningen te plaatsen bij de ontwikkeling van AI-systemen zoals Gemini 1.5. Privacy, datalekken, en beïnvloeding zijn belangrijke issues die aandacht behoeven. Het is cruciaal dat we deze systemen op een verantwoorde manier ontwikkelen en inzetten.

De discussie is geopend

De komst van Gemini 1.5 luidt een nieuw tijdperk in voor AI. De kansen voor het onderwijs zijn enorm, maar we moeten ons ook bewust zijn van de potentiële risico’s. Wat is jouw visie op deze doorbraak? Deel je mening in de comments!

Bronnen

Google AI Blog: Introducing Gemini 1.5 Pro: Introducing Gemini 1.5, Google’s next-generation AI model (blog.google)

Eerder artikel over onderwijsvernieuwing vs AI-vernieuwing: https://www.linkedin.com/posts/marcel-mutsaarts-95343a15_ik-zit-ongeveer-25-jaar-in-het-hoger-onderwijs-activity-7135920972859092992-EBGm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?