GPTs voor docenten

GPTs vergroten het gebruiksgemak van ChatGPT enorm. GPTs kan je zien als voorgeprogrammeerde chatbots over een bepaald onderwerp. Je hebt een gratis of betaald account nodig van ChatGPT om hier gebruik van te maken.Toetsen ontwikkelenMoet je toetsvragen ontwikkelen? Deze GPT helpt je met het opstellen van toetsvragen, aangepast aan elk niveau en onderwerp.https://chatgpt.com/g/g-oeNq88HWx-toetsen-ontwikkelen-aivoordocenten-com


Professioneel redigeren tekstMoet je teksten professioneel laten overkomen? Deze GPT helpt je met het corrigeren van spelfouten, verbeteren van zinsstructuren, en het gebruik van geavanceerde woordkeuze om je teksten op een hoog niveau te brengen.https://chatgpt.com/g/g-pRiGZvpqn-professioneel-redigeren-tekst-aivoordocenten


Nederlandse Taal en GrammaticaWil je je teksten laten controleren op grammatica en zinsopbouw zonder de unieke schrijfstijl te verliezen? Deze GPT, als Nederlandse Taal- en Grammatica-expert helpt je met het verbeteren van de grammaticale juistheid van je teksten, terwijl de originele stem van de auteur behouden blijft.https://chatgpt.com/g/g-Qa19iw0Eo-nederlandse-taal-en-grammatica-aivoordocenten


Feedback geven op inhoudWil je een grondige inhoudelijke analyse van je (wetenschappelijke) tekst? Deze GPT beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit, juistheid en geldigheid van argumenten en conclusies, en geeft gedetailleerde feedback om je werk te versterken.https://chatgpt.com/g/g-VfWlv7PYF-feedback-geven-op-inhoud-aivoordocenten


Samenvatten tekstWil je een duidelijke en beknopte samenvatting van je tekst? Deze GPT helpt je door de belangrijkste onderwerpen samen te vatten en zorgt voor een korte, neutrale en goed geschreven samenvatting die dicht bij de inhoud van de originele tekst blijft.https://chatgpt.com/g/g-tRC22vpWn-samenvatten-tekst-aivoordocenten


BrainstormenHeb je hulp nodig bij brainstormen over een thema of probleem? Deze GPT is gespecialiseerd in het bedenken van zowel reguliere als out-of-the-box ideeën. Het denkt creatief en open-minded.https://chatgpt.com/g/g-83beLukDG-brainstormen-aivoordocenten


E-mail opstellenWil je de perfecte e-mail opstellen? Deze e-mail assistent helpt je met het creëren van duidelijke, beknopte en goed gestructureerde e-mails. Geef het de benodigde input en dan krijg je een kant-en-klare e-mail.https://chatgpt.com/g/g-Rs8vj1tEa-e-mail-opstellen-aivoordocenten


Rubrics ontwikkelenWil je een effectieve rubric opstellen voor je beoordeling? Ruby de Rubricsmaker, een onderwijskundig expert, helpt je bij het genereren van goede rubrics. Geef de benodigde input en op basis van je antwoorden maakt deze GPT een duidelijke rubric in tabelvorm.https://chatgpt.com/g/g-nGDxFg7so-rubrics-ontwikkelen-aivoordocenten


Onderwijs ontwikkelen vakniveauMoet je een onderwijsopzet maken? Deze onderwijsontwikkelaar helpt je met het systematisch ontwikkelen van onderwijs. Geef de benodigde input en op basis van je antwoorden maakt deze GPT een gestructureerde weekopzet in tabelvorm, die rekening houdt met al jouw voorkeuren.https://chatgpt.com/g/g-QBmR0JPJk-onderwijs-ontwikkelen-vakniveau-aivoordocenten


Onderwijs ontwikkelen lesniveauWil je een geweldige les ontwikkelen? Deze onderwijsontwikkelaar helpt je bij het systematisch opzetten van lessen waarbij het rekening houdt met de leerdoelen, het niveau, de duur van de les, de te behandelen onderwerpen en eventuele ideeën die je al hebt.https://chatgpt.com/g/g-JXFXkNyTT-onderwijs-ontwikkelen-lesniveau-aivoordocenten


Denkhoeden BonoHeb je hulp nodig bij brainstormen met de BONO hoeden methode? Deze GPT helpt je systematisch ideeën te genereren en problemen op te lossen. Het past vervolgens de zes denkhoeden toe om verschillende perspectieven te verkennen en tot innovatieve oplossingen te komen.https://chatgpt.com/g/g-e5zyJxbgR-denkhoeden-bono-aivoordocenten


Advocaat van de DuivelWil je je ideeën of argumenten grondig laten bekritiseren? Deze Advocaat van de Duivel helpt je door potentiële tegenargumenten en zwakheden te onderzoeken. Hij vraagt naar je idee of argument en past de Advocaat van de Duivel methode toe om kritische feedback en verbeteringsvoorstellen te geven.https://chatgpt.com/g/g-PxWnTIpVw-advocaat-van-de-duivel-aivoordocenten
Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?