Blogs

Verbieden van ChatGPT in het onderwijs moet verboden worden

De impact van generatieve AI zoals ChatGPT wordt steeds meer algemeen bekend. Die impact is groot. Vorige week liet ik nog een experiment zien dat we al een hbo-scriptie in 5 uur kunnen genereren (link). Die kracht van generatieve AI gaat in rap tempo toenemen. Alleen nog dit kalenderjaar wordt er verwacht dat ChatGPT verschillende modellen gaat samenvoegen (GPT-Vision, Advanced Data Analysis, Internet access en Image generation), wat gaat zorgen voor nog meer kracht door synergie, er komt een update waardoor de kennis up-to-date is tot 2023, Copilot van Microsoft gaat komen en Google komt nog met haar ChatGPT-concurrent ‘ Gemini’. Deze ontwikkeling negeren is geen optie.

Dus we moeten in onderwijsland gaan bepalen hoe we hiermee om moeten gaan: verbieden of omarmen van AI? In eerste instantie lijkt voor beide opties wat te zeggen. Vaak hoor ik ook: ‘In sommige gevallen verbieden en in sommige gevallen omarmen’. Maar als we hier wat verder over nadenken lijkt er maar één juist antwoord te zijn en dat wil ik in dit artikel betogen:

Buiten de producten/toetsen die studenten tegelijkertijd in de klas maken, moeten we generatieve AI zoals ChatGPT altijd toestaan.

Met dit uitgangspunt wil ik een einde brengen aan de discussie over het toestaan/verbieden van generatieve AI in het onderwijs. Dan kunnen we ons namelijk focussen op wat echt belangrijk is: Goed onderwijs.

Tegenargumenten toestaan generatieve AI

Laat ik eerst ingaan op enkele goede tegenargumenten:

  • Docenten weten dat ze hun onderwijs en hun toetsing moeten aanpassen maar dit kost tijd. Als ze voor de korte termijn generatieve AI verbieden dan geeft dit hen de tijd die ze nodig hebben om hun onderwijs te herontwerpen.
  • Het curriculum zit niet voor niets op deze manier in elkaar. Studenten leren niet de juiste vaardigheden als ze generatieve AI gebruiken. Docenten gaan het verbieden zodat studenten de vaardigheden moeten leren die de docenten relevant achten.
  • Studenten mogen wel brainstormen, grammatica laten aanpassen en dergelijke maar de studenten mogen het niet gebruiken om hun teksten te produceren. Ze moeten namelijk wel hun eigen producten produceren. Anders is het niet hun product wat ze inleveren.

Deze tegenargumenten zijn valide. Hier heb ik weinig tegen in te brengen en deze discussie wil ik niet aangaan. Het gaat mij om de praktische haalbaarheid van het verbieden van generatieve AI.

 

Voorargumenten toestaan generatieve AI

Ik wil beginnen met het belangrijkste voorargument: het verbieden van generatieve AI is niet te handhaven. Er bestaat momenteel consensus dat ‘AI-detectoren’ niet werken. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is dan ook gestopt dit te ontwikkelen omdat ze het niet mogelijk achten (link). Dit betekent dat docenten bij mogelijke verdenking van het gebruik van generatieve AI niet bij examencommissies kunnen aankloppen. Zij hebben namelijk geen poot om op te staan. Wat overblijft is dat je onderwijsinstellingen het gebruik kunnen verbieden maar dit niet kunnen handhaven. Volgens mij is dit niet een houdbare strategie en iets waar we ver vandaan van moeten blijven. Bepaalde opleidingen proberen dit nog af te vangen door studenten een soort manifest te laten ondertekenen dat zij geen generatieve AI hebben gebruikt. Ik zie dit als extra bangmakerij wat nog steeds niet te handhaven is. Concluderend: Het verbieden van generatieve AI is niet te handhaven en daarom moeten we dit niet willen.

Bovenstaand argument tackelt ook meteen het hele verhaal over het voorkomen van fraude met chatbots. Het tegengaan van fraude is momenteel een hot topic. Afgelopen week publiceerde de HvA nog het artikel ‘Hoe voorkom je fraude met de chatbot? HvA worstelt nog met invloed ChatGPT’ (link). Barend Last verwoordde zijn mening daarover op een mooie manier op LinkedIn als reactie op dat artikel: ‘Het fraude narratief is zorgwekkend en onwenselijk. De vraag moet niet zijn hoe we fraude bestrijden, de vraag moet zijn hoe we onderwijs creëren waarin fraude geen mogelijkheid is en studenten er niet toe worden aangezet.’ Dit is precies wat we creëren als de gouden standaard wordt om generatieve AI altijd toe te staan (m.u.v. producten/toetsen die in de klas worden gemaakt).

Andere legitieme voorargumenten zijn o.a. dat er hierdoor meer urgentie is om ons onderwijs gaan herontwerpen, dat studenten hierdoor beter belangrijke vaardigheden gaan leren en dat we studenten beter voorbereiden voor het werkveld.

Extra toelichting

Ik wil nog even een paar dingen extra toelichten:

  • Ik ben mij bewust van de vele nadelen van generatieve AI: ons onderwijs is er nog niet klaar voor, studenten leren niet meer de juiste vaardigheden, AI maakt veel fouten en we moeten daar niet op vertrouwen, gebruik van AI is verre van duurzaam, enzovoorts enzovoorts. Ik ben me hier absoluut van bewust en zoals ik al eerder zeg vind ik dat er echt wel goede argumenten zijn om het te verbieden. Echter, mijn belangrijkste argument om te stellen dat we dit niet moeten doen is omdat dit niet haalbaar is. Als we het gaan verbieden dan gaan studenten het toch wel gebruiken. Mijn ervaring is dat er altijd studenten zijn die de kortste weg naar een voldoende/diploma zoeken. Iets verbieden wat niet te handhaven is, lijkt mij geen optie.
  • Daarop volgend: ik vind het helemaal prima als er onderwijs wordt ontworpen waarin generatieve AI niet toegepast kan worden. Dan is het nog steeds toegestaan maar heb je dus slim nagedacht over je onderwijsontwerp om studenten bepaalde vaardigheden aan te leren. Ik vind de tegenargumenten die ik eerder benoem niet verkeerd. Als ze maar niet leiden tot het verbieden van generatieve AI.

Discussie

Ik sta heel erg open voor tegenargumenten of nuances op mijn stelling. Wellicht dat mensen hier al mee hebben geëxperimenteerd hebben en uit ervaring hier iets over kunnen zeggen? Of misschien zijn hier veel slimmere mensen dan ik die mijn argumenten kunnen weerleggen? Ik sta er heel erg voor open!

Maar als mijn argumenten niet worden weerlegd, dan moeten we met z’n allen afspreken dat we dit ook daadwerkelijk gaan toepassen. Het grote voordeel wat dit oplevert is dat we de gehele discussie over omarmen of verbieden en het hele fraudenarratief achter ons kunnen laten en meteen kunnen doorgaan naar nadenken over goed onderwijsontwerp. Ik weet dat heel veel mensen al geweldig bezig zijn met goed onderwijs in tijden waarin AI bestaat en ik heb hier zelf ook een hoop ideeën over maar ik laat dat bewust buiten de scope van dit betoog. Laten we eerst consensus bereiken over toestaan/verbieden van generatieve AI zodat we deze discussie hopelijk volledig achter ons kunnen laten.

Disclaimer

Dit betoog is geschreven op persoonlijke titel en geeft niet de visie van de HAN weer.

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?