Blogs

Aan de vooravond van een revolutie: Hoe de volgende generatie AI de wereld zoals wij die kennen gaat transformeren

Introductie

AI is alomtegenwoordig in onze samenleving, van smartphones tot de zorgsector. De huidige generatie AI-modellen, zoals ChatGPT-4 en Gemini Advanced, vertonen verbluffende capaciteiten. Echter, de ontwikkeling staat niet stil. Drie belangrijke trends zullen de komende jaren een gigantische sprong voorwaarts in AI bewerkstelligen: redeneer- en planvermogen, multimodaliteit en agency.

Redeneer- en planvermogen

Toekomstige AI-systemen zullen worden uitgerust met geavanceerde redeneermachines die de output analyseren op logica en consistentie. Dit maakt ze minder vatbaar voor fouten en vergroot de betrouwbaarheid. OpenAI CEO Sam Altman en Demis Hassabis, hoofd van Google’s Deepmind, benadrukken het belang van deze ontwikkeling. Altman heeft al meerdere keren aangegeven dat GPT5 betere redeneervermogens zal hebben. Hassabis stelt voor om Alphazero, het model dat bovenmenselijke prestaties behaalde in schaken, go en eiwitstructuurvoorspelling, te integreren met de Chatbot Gemini. Op deze manier zou er een “redeneermachine” bovenop de Chatbot ontstaan.

Multimodaliteit vanaf de basis

In tegenstelling tot huidige taalmodellen die kennis uit tekst halen, zullen toekomstige AI-systemen multimodaal zijn. Ze putten kennis uit diverse zintuiglijke data, zoals visuele informatie, wat een rijker en genuanceerder begrip van de wereld mogelijk maakt. Integratie van AI in robots versterkt deze ontwikkeling. Zo creëert Google’s Genie model interactieve werelden op basis van visuele input, wat duidt op een goed begrip van essentiële aspecten van de wereld. OpenAI’s text-to-video model Sora toont vergelijkbare vermogens.

Agency: AI die handelt

Vandaag de dag leveren AI-modellen eenmalige outputs op basis van een vraag. Toekomstige systemen zullen echter acties in de echte en digitale wereld kunnen initiëren en uitvoeren, gebaseerd op complexe opdrachten. Dit opent de deur naar interactieve AI-systemen met verregaande autonomie. OpenAI is expliciet bezig met het bouwen van meer agency in hun modellen. Andrej Karpathy, mede-oprichter van OpenAI, legt in een video uit hoe dit zelfs het besturingssysteem van je computer gaat vervangen. Intussen laten verschillende startups al de eerste mogelijkheden zien, zie oa dit artikel van Tom Naberink (https://www.linkedin.com/posts/tomnaberink_ik-probeer-de-ontwikkelingen-op-het-gebied-activity-7164164836946345984-PihS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop).

Impact op onderwijs

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de voorbereiding op de toekomst van AI. Jongeren moeten de kennis en vaardigheden leren om met AI te werken, maar ook kritisch denken over de implicaties ervan. Het is aan ons om onze leerlingen en studenten voor te bereiden op deze revolutie.

Conclusie

De komende jaren zullen we getuige zijn van een gigantische sprong voorwaarts in AI, waarbij geavanceerde redeneermachines, multimodaliteit en agency AI-systemen krachtiger, betrouwbaarder en veelzijdiger maken. De impact op onze samenleving, inclusief de arbeidsmarkt en het onderwijs, zal enorm zijn.

Zijn we daar (als onderwijs) daar voor? Laat me weten in de comments hoe je hierover denkt.

Disclaimer:

Deze tekst is gebaseerd op de informatie beschikbaar per 2 maart 2024. Houd rekening met de snelle ontwikkeling van AI, waardoor sommige inzichten kunnen veranderen.

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?