Blogs

ChatGPT als Leeshulp: Deel Twee

In navolging van ons vorige artikel over het eerste HAN AI (Jorn Bunk & Jochem ten Böhmer) Sandbox-experiment, waarin we met enthousiasme het startschot hebben gegeven, zijn we nu een week verder en hebben we waardevolle inzichten opgedaan.

Allereerst hebben Onna Nieuwenhuis en ik direct actie ondernomen op basis van de conclusies uit de eerste week. We ontdekten namelijk dat de klassikale instructie over het gebruik van ChatGPT zowel voor de tool zelf als voor het begrip van de eigen leesstrategieën van de studenten te hoog gegrepen was.

Daarom hebben we individuele gesprekken gevoerd met de studenten. Tijdens deze gesprekken hebben we uitgevraagd wat studenten dachten dat de optimale leesstrategieën voor hen zijn. Op basis daarvan hebben we ze suggesties gedaan hoe ze ChatGPT4 het beste kunnen benutten. Het was inspirerend om te zien hoe deze ‘metacognitieve’ gesprekken enthousiasme en nieuwe ideeën bij de studenten opwekten.

Vervolgens hebben we vanochtend tijdens een les een verdere verdieping aangebracht. We hebben de studenten laten kennismaken met de basisregels voor effectieve interactie met ChatGPT via een korte prompt-cursus. Daarna zijn de studenten live hun eigen GPT gaan ontwikkelen. Deze extra stap vergrootte de autonomie en betrokkenheid van de studenten nog verder.

De voorlopige conclusie is dat het verrijken van het onderwijs met behulp van AI-tools heel veel kansen biedt, maar zeker niet ‘gratis’ is. Het vergt zowel van de docent als van de studenten inzichten in leerstrategieën én vaardigheden met de tool in kwestie.

Na de vakantie zetten we ons iteratieve onderzoeksproces in dit experiment voort. In de volgende post gaan we hopelijk weer nieuwe inzichten delen. Wordt dus vervolgd!

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?