Blogs

ChatGPT als leeshulp: Reflectie op week drie van ons experiment

Inleiding

We zijn nu drie weken in ons onderwijsexperiment, waarbij we ChatGPT4 inzetten als innovatieve leeshulp. Deze week delen @Onna Nieuwenhuis en ik opnieuw boeiende inzichten uit de les en de waardevolle feedback van onze studenten.

Nieuwe aanpak deze week

In de eerste weken van het onderwijs hebben we veel theorie behandeld. Zoals eerder besproken, vereist het effectief integreren van ChatGPT4 als verrijking voor het verwerken van stof twee essentiële componenten:

  • Zelfinzicht in leerstrategieën: Studenten moeten weten hoe ze het beste leren en welke methoden voor hen het meest effectief zijn.
  • Instrumentele vaardigheden voor het gebruik van ChatGPT4: Studenten moeten weten hoe ze ChatGPT4 op een efficiënte manier kunnen gebruiken om hun leerproces te optimaliseren.

Deze week hebben we de dynamiek omgedraaid door ChatGPT4 de rol van een leerling te laten aannemen. In plaats van uitleg te geven, stelden we een GPT samen die alleen vragen over de stof stelde, verrijkt met relevante praktijkvoorbeelden. Deze aanpak daagde studenten uit om de theorie actief uit te leggen, een methode die bijzonder verhelderend werkte.

Resultaten van de nieuwe methode

Studenten die al vertrouwd waren met de stof, vonden deze benadering verrijkend. De interactie hield hen betrokken en bood nieuwe inzichten, mede dankzij de praktijkvoorbeelden die werden gebruikt. Aan de andere kant merkten studenten die minder ver waren in hun studie op dat deze methode minder waarde voor hen had, omdat ze moeite hadden met het beantwoorden van de vragen.

Dit leidde tot een klassikale discussie die het inzicht verscherpte dat ChatGPT4 op verschillende momenten in het leerproces op verschillende manieren kan worden ingezet. Interessant genoeg begon de tweede groep studenten al snel met het creëren van hun eigen GPT’s als tutor. Dit laat zien dat de combinatie van inzicht in het eigen leerproces en wat instrumentele vaardigheden al heel snel tot goede resultaten kan leiden.

Tot slot

Dit experiment met ChatGPT4 als leeshulp benadrukt de potentie van gepersonaliseerd leren en de rol van technologie in het onderwijs. De actieve inbreng van studenten is essentieel voor het succes en biedt ons continue inzichten in het optimaliseren van deze aanpak. We zullen de komende weken de verdere vorderingen en inzichten blijven delen.

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?