Blogs

Introductie

In de zoektocht naar innovatie binnen het hoger onderwijs, verkennen Onna Nieuwenhuis en ik de mogelijkheden van AI om het leerproces te optimaliseren. Dit in het kader van de HAN AI-sandbox. In dit artikel, de vierde in een reeks, delen we de bevindingen van een uniek experiment met “Greta de Meta”, een door ons ontwikkelde GPT, die we gedeeld hebben binnen de ChatGPT4 teams omgeving. We onderzochten de impact van Greta als AI-coach op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij tweedejaars HBO-studenten.

Doel van Greta

Greta’s missie was om te fungeren als een interactief dialooginstrument, gericht op het verbeteren van planning, timemanagement, studievaardigheden en voorbereiding. In de rol van AI-coach bood Greta laagdrempelige, op maat gemaakte SMART-adviezen en praktische tips die studenten direct konden toepassen.

Ervaring in de klas

De implementatie van Greta in de lesomgeving leverde waardevolle inzichten op over de potentie en de uitdagingen van AI als coach in het onderwijs. Studenten waardeerden de persoonlijke en relevante feedback van Greta, die hun leerproces stimuleerde en hen meer zelfvertrouwen gaf. Echter, we observeerden ook een zekere terughoudendheid om met een AI-entiteit te communiceren. “Ja maar, eigenlijk ligt het bij mij gewoon aan dat ik de stof saai vindt”, was bijvoorbeeld een uitspraak in de les. Blijkbaar was het niet altijd vanzelfsprekend om dit gewoon rechtstreeks in dialoog met Greta te bespreken. Dit benadrukt de noodzaak van een doordachte integratie van technologische hulpmiddelen in het onderwijs, met aandacht voor de menselijke factor.

Overbruggen van de digitale kloof

De sleutel tot succes bleek te liggen in het normaliseren van interacties met Greta. Door studenten te stimuleren om hun ‘echte’ zorgen en vragen te delen en deze direct in het systeem te integreren, ervoeren ze de directe waarde van Greta’s coaching. Deze aanpak verlaagde de drempel en benadrukte de potentie van AI als een toegankelijke en waardevolle bron voor persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk niet zoveel anders dan bij de student-docent relatie. Deze moet zich eerst ook ontwikkelen tot een onderling vertrouwen.

Reflectie en vooruitzichten

Het experiment met Greta de Meta toont de kracht van AI als coach in het bevorderen van metacognitieve vaardigheden bij studenten. Tegelijkertijd benadrukt het de noodzaak van een zorgvuldige introductie en integratie van technologische innovaties, met oog voor de menselijke aspecten van technologieacceptatie.

De toekomst van onderwijs ligt in het vinden van een balans tussen technologische vooruitgang en menselijke interactie. AI-coaches zoals Greta de Meta kunnen bruggenbouwers zijn in deze nieuwe onderwijslandschappen, die studenten op een unieke manier ondersteunen op hun pad naar academisch succes.

 

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?