Blogs

Leerlingen aan het woord: Tussenevaluatie van ons experiment

Inleiding

In onze recente experimenten binnen de HAN AI-sandbox hebben ik samen met Onna Nieuwenhuis waardevolle inzichten opgedaan over de impact van AI-chatbots op het leren. We zetten drie chatbots in: Leonora de leeshulp, Greta de meta en de Socratische Schmidt bot. Afgelopen week hebben we de studenten gevraagd om te reflecteren op de voorgaande periode via een vragenlijst: hoe was het om met de bots aan de slag te gaan?

Belangrijkste bevindingen:

Uiteenlopende behoeften: Studenten uiten zowel de behoefte aan ondersteuning bij specifieke taken (zoals tekstverduidelijking of oefenmateriaal) als algemene leerhulp (bijv. planning, samenvatten). Er is duidelijk interesse in gepersonaliseerde en efficiënte leerervaringen met chatbots.

Vertrouwen in prompting: De meeste studenten voelen zich zeker over hun kennis van prompting.

Waardering voor AI: Studenten zijn overwegend tevreden met de inzet van chatbots. Ze waarderen de extra ondersteuning en mogelijkheden die AI biedt, zoals het verhelderen van teksten, het stimuleren van creativiteit en het stellen van kritische vragen. Zo gaf een student bijvoorbeeld aan: “Teksten waren makkelijker te begrijpen en daardoor begin je sneller”.

Verbetermogelijkheden: Er is vraag naar verdere ontwikkeling, met meer focus op specifieke behoeften zoals:

  • Chatbots die op het gebied van ‘pedagogische communicatie’ goed zijn afgestemd op de behoeftes, zoals bv directe antwoorden op vragen. Een reactie op onze Socratische bot was: “Niet fijn, ik wil gewoon een antwoord krijgen”.
  • Gespecialiseerde chatbots die ondersteunen op nog niet verkende taken als (beginnen) met schrijven en het verbinden van theorie en praktijk.
  • Verdere ondersteuning bij meer diepgaande prompting-technieken.

En nu?

Het blok waarin we dit experiment uitvoeren duurt nog drie weken. In de tijd die resteert zijn de studenten zelf aan zet. Vanwege hun uiteenlopende behoeften moedigen we ze aan om zelf een gespecialiseerde chatbot te bouwen. Uiteraard met hulp van ons tot hun beschikking.

Daarnaast gaan we diepte interviews uitvoeren om meer te leren over de manier waarop studenten het gebruik van de chatbots hebben ervaren. We zijn met name geïnteresseerd in een verdieping op de belangrijkste bevindingen van de vragenlijst. Kunnen ze echt zo goed prompten als ze denken? En schatten ze hun eigen metacognitieve leervragen goed in? En wat is de reden achter de veelgehoorde behoefte aan directe antwoorden?

Komen jouw ervaringen overeen met onze bevindingen? We lezen dat graag in de comments!

#AIvoorOnderwijs #LeerInnovatie #AI-sandbox #GepersonaliseerdLeren

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?