Blogs

Reguleert Europa zichzelf op een onoverbrugbare AI-achterstand?

Europa loopt het risico de boot te missen op het gebied van AI-innovatie. Terwijl we de potentie van deze technologie erkennen, dreigen strenge EU-regelgevingen ons op een achterstand te zetten in de wereldwijde AI-race. Dit roept een cruciale vraag op: ondermijnt Europa haar eigen toekomstige innovatiekracht door overregulering?

Een praktijkvoorbeeld

Neem het geval van Claude Opus, een van de meest geavanceerde AI-modellen, ontwikkeld door Anthropic. Als EU-burger kan ik geen abonnement nemen op deze dienst, omdat de makers de Europese markt mijden vanwege complexe regelgeving. Dit illustreert hoe Europa vaak wordt gezien als een uitdagende markt voor internationale bedrijven.

Bovendien blijft Europa achter in de ontwikkeling van toonaangevende AI-modellen. Terwijl modellen zoals Claude Opus en ChatGPT uit de VS komen, blijft het Europese model Mistral achter bij de wereldtop. Het Nederlandse GPT-NL model, met een budget van 13,5 miljoen euro, kan niet concurreren met de Amerikaanse tegenhangers, waar de huidige modellen tussen de 78 en 191 miljoen dollar kosten om te ontwikkelen. De modellen die nu getraind worden kosten een veelvoud daarvan. Deze cijfers, afkomstig uit het AI Index Report | Stanford HAI, tonen duidelijk de schaal van investering die nodig is om competitief te blijven. Dus wil Europa serieus meedoen, dan zijn initiatieven als GPT-NL in mijn ogen niet de juiste weg. Europese samenwerking en grootschalige investeringen zijn hier meer op zijn plaats.

Cultuurverschillen in innovatie

De Amerikaanse benadering van AI, gekenmerkt door ondernemerschap en het durven nemen van grote risico’s, contrasteert sterk met de Europese focus op risicomanagement en behoud van de status quo. Deze conservatieve houding kan innovatie belemmeren, vergelijkbaar met een overbeschermende ouder die haar kinderen binnen houdt uit angst voor de buitenwereld. In contrast, een stimulerende omgeving waarin risico’s worden aangemoedigd, kan leiden tot creativiteit en groei.

Tijdens de lange aanloop naar de EU AI-act heb ik voornamelijk bezorgdheid en risicomijding gehoord, zonder een duidelijke visie op de mogelijkheden die AI biedt. Deze technologie heeft de potentie om een ongekende impact te hebben op onze samenleving. Een minder conservatieve benadering zou ons helpen deze kansen beter te benutten.

Visuele data: Een beeld van achterstand

De volgende visualisatie toont duidelijk hoe Europa achterloopt in AI-innovatie, gebaseerd op het aantal AI-patenten van 2012 tot 2022. Terwijl China en de VS strijden om de top, blijft Europa ver achter. Dit beeld bevestigt de noodzaak voor een heroverweging van onze strategie. De stand van zaken en de consequenties van de opkomende ambitie van China op AI gebied zal ik in een volgend artikel bespreken.

Een ander perspectief laat hetzelfde beeld zien, hoewel Amerika hier China nog ruimschoots verslaat. In het 501 pagina’s tellende rapport van Stanford over de staat van AI worden een aantal belangrijke conclusies getrokken. De derde conclusie is wederom heel pijnlijk voor Europa.

Wereldwijde uitdagingen vereisen AI-inzet

De mondiale uitdagingen van vandaag, zoals klimaatverandering en gezondheidscrises, vereisen innovatieve oplossingen waarbij AI een cruciale rol kan spelen. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering: AI kan enorme hoeveelheden gegevens analyseren, zoals satellietbeelden en klimaatmodellen, om nauwkeurige voorspellingen te doen over opwarmingstrends en extreme weersomstandigheden. Een goed voorbeeld is Google’s “Flood Forecasting Initiative (Flood Forecasting: AI for Information & Alerts – Google Research),” dat overstromingen in risicogebieden voorspelt en al duizenden levens heeft gered in landen als India en Bangladesh.

In de gezondheidszorg biedt de recente lancering van AlphaFold 3 een veelbelovende oplossing Google DeepMind and Isomorphic Labs introduce AlphaFold 3 AI model (blog.google). Dit AI-model, ontwikkeld door DeepMind, kan nu ook interacties tussen moleculen voorspellen, wat een revolutie betekent in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Door nauwkeurig te voorspellen hoe eiwitten en moleculen met elkaar interageren, kan AlphaFold 3 de zoektocht naar effectieve behandelingen voor ziekten versnellen en mogelijk leiden tot baanbrekende ontdekkingen in de gezondheidszorg.

Kortom, AI biedt ongekende kansen om mondiale problemen aan te pakken, en het optimaal benutten van deze technologie is essentieel om effectieve, innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag. Geen tijd dus voor overregulering!

Toekomstscenario’s voor Europa

Waar willen we dat Europa naartoe gaat? Hier zijn twee mogelijke toekomsten:

Scenario 1: Door vast te houden aan protectionisme en overregulering, blijft Europese AI-ontwikkeling achter, waardoor we afhankelijk worden van niet-EU technologieën.

Scenario 2: Als de EU haar regelgeving herziet om innovatie te stimuleren, kunnen Europese bedrijven pionieren met AI-toepassingen die wereldwijde problemen aanpakken, ten voordele van alle Europese burgers.

Conclusie: Een oproep tot actie

Europa moet een evenwicht vinden tussen het beschermen van burgerrechten en het stimuleren van innovatie. We hebben de kans om AI te gebruiken voor economische groei en om positieve veranderingen in mondiale vraagstukken teweeg te brengen. Dit vraagt om een bereidheid om onze huidige aanpak te heroverwegen.

Ik nodig iedereen uit om hun mening te delen. Ben je het eens met deze visie, of zie je het anders? Laat je mening achter in de comments!

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?