Blogs

Slagen met Aisha is Live!!!

Met trots kondig ik de lancering van “Slagen met Aisha” aan. Aisha is onze AI-tutor die gepersonaliseerde inhoudelijke ondersteuning geeft aan eindexamenleerlingen. We zijn nu officieel LIVE!

Sinds de komst van ChatGPT droom ik al van een concrete toepassing van deze technologie in het betekenisvol ondersteunen van iedere leerling. Ik zag voor me dat zo’n AI-tutor in de ideale situatie:

–        Goedkoop is en daarmee beschikbaar voor iedereen

–        24/7 beschikbaar is

–        Af stemt op de specifieke behoeftes van de leerling

–        Voldoende autonomie geeft in de manier van leren

–        Inhoudelijk alle kennis heeft en kan overbrengen

–        Laagdrempelig is om mee te starten én

–        Verleid om de aandacht vast te houden

Met deze visie ben ik samen met Tom Naberink, Sasker Soontiëns en Tijs Berens een half jaar geleden aan de slag gegaan. Het resultaat van 6 maanden keihard werken is Aisha. Aisha is in staat om eindexamenleerlingen te ondersteunen bij Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A. Voor zowel VMBO, HAVO als VWO.

We gebruiken voor Aisha ons eigen platform. Hierdoor voldoet Aisha aan alle uitgangspunten van onze visie.

–        De leerling kan de stijl van uitleg kiezen, de interactiestijl, de uitgebreidheid en vorm van de uitleg en ook nog het niveau van beheersing. Uit onze pilots blijkt dat leerlingen deze autonomie en afstemming erg prettig vinden en dat ze daarmee laagdrempelig aan de slag gaan en lang blijven interacteren met Aisha.

–        Doordat er per prompt wordt betaald hoeft er geen abonnement te worden afgesloten met ChatGPT4 en is Aisha vele malen goedkoper dan een traditionele bijles

–        Aisha is altijd beschikbaar

–        We hebben alle examenstof kunnen meegeven aan Aisha. In combinatie met onze prompting-technieken blijkt dat Aisha daardoor heel erg ‘slim’ is geworden. We hebben Aisha voor alle vakken waar dat mogelijk voor was, getest op het eindexamen van 2023. Hieronder zijn de cijfers af te lezen. Te zien is dat Aisha geen perfecte, maar wel hele hoge scores haalt. NB. Dit is nog een fundamentele beperking van de technologie, geen enkele chatbot geeft altijd het juiste antwoord.

Ben je geïnteresseerd in Aisha, ga dan naar www.slagenmetaisha.nl om een gratis voorproefje te krijgen.

NB. Niet alle vakken die we aanbieden, staan in deze lijst. Mn de vakken waar veel visuele input in een examen zit, zoals bijvoorbeeld Aardrijkskunde, zijn nog lastig voor Aisha. Hierop is Aisha dus helaas nog niet goed te testen.

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?