Blogs

We moeten accepteren dat ons onderwijs in de toekomst voor een deel niet aansluit op het werkveld.

TLDR:

1)     Het verschil tussen de gratis versie en de betaalde versie van ChatGPT is enorm. Veel docenten hebben alleen ervaring met de gratis versie van ChatGPT en hebben geen idee van de echte kracht en mogelijkheden van ChatGPT.

2)     Als docenten geen toegang hebben tot de state-of-the-art technologie kunnen ze geen goed onderwijs geven.

3) De oplossing lijkt eenvoudig maar dat is het niet. Er zijn meerdere obstakels om dit probleem op te lossen. Een goede oplossing zie ik op korte termijn niet.

We zullen moeten accepteren dat ons onderwijs in de toekomst voor een deel niet aansluit op het werkveld.

Introductie

Tegenwoordig heeft de meerderheid van de docenten wel eens ChatGPT gebruikt, gezien of werk van studenten gekregen wat gemaakt is met ChatGPT. Vaak hoor ik collega’s nog zeggen dat ze ChatGPT niet zo krachtig vinden want het hallucineert, kan niet omgaan met bronnen, snapt de vraag niet, kan geen consistent verhaal schrijven enzovoorts enzovoorts. Dat is de juiste conclusie als er alleen een gratis versie van ChatGPT zou bestaan. Mijn inschatting is dat 98% van de docenten geen idee hebben van de kracht van de betaalde versie.

Kracht van betaalde versie t.o.v. gratis versie

De betaalde versie van ChatGPT hallucineert namelijk helemaal niet zo veel (zeker als je het op de juiste manier inzet), kan best aardig met bronnen omgaan, snapt de meeste vragen wel, kan een consistent verhaal schrijven en kan nog veel en veel meer dan dit. Als ik nu een scriptie zou moeten schrijven dan zou ik ongeveer 95% van het werk samen met de betaalde versie ChatGPT doen. Als ik echter een scriptie zou moeten schrijven maar ik heb alleen toegang tot de gratis versie zou ik het nauwelijks gebruiken en slechts 10% van het werk samen met ChatGPT doen. Zo groot is het verschil in mijn optiek.

Een mooi voorbeeld hiervan is het werken met bronnen binnen ChatGPT. Als we de studenten vragen om een essay te schrijven met goede bronnen, dan kan de prompt er als volgt uit zien:

‘Schrijf een essay van 1000 woorden over de werking van sporten op gezondheid. Gebruik minimaal 5 bronnen. Zorg ervoor dat de bronnen van hoge kwaliteit zijn, het liefst wetenschappelijke bronnen. Zet de bronnen in APA-vorm in het essay. Onderaan de essay geef je een literatuurlijst. Zet ook de links naar de bronnen erbij.’

Resultaat GPT 3.5: Er wordt een essay geschreven maar de bronnen zijn fictief (link naar chat). Hier heb je dus niet zoveel aan.

Resultaat GPT 4: Er wordt een essay geschreven inclusief bronnen. Als we echter de bronnen gaan checken blijken die niet altijd te kloppen. Dit kunnen we echter eenvoudig repareren omdat de betaalde versie toegang heeft tot het internet. Met de prompt ‘Gebruik het internet om te checken of alle bronnen die je hebt beschreven in de literatuurlijst volledig kloppen. Check dus de auteursnamen, titel, jaartal, enzovoorts.’ zorgt ChatGPT ervoor dat het wel klopt. (link naar chat)

Resultaat GPTs: Zoals jullie hopelijk weten kunnen we tegenwoordig zelf ‘GPTs’ maken binnen de betaalde versie van ChatGPT. Een van de populairste GPTs op dit moment is ResearchGPT (link naar gpt). Deze GPT is gemaakt door consensus.app. Zij hebben meer dan 200 miljoen wetenschappelijke papers in hun databank en dat op een slimme wijze verbonden met ResearchGPT. Het resultaat is nog beter dan dat van GPT 4, inclusief kloppende bronnen. Niet voor niets een van de populairste GPTs. (link naar chat)

De conclusie mag duidelijk zijn: de betaalde versie van ChatGPT is veel beter dan de gratis versie. En de functionaliteit GPTs is heel erg krachtig. Bovenstaand voorbeeld over bronnen is slechts een van de vele toepassingen waarom de betaalde versie veel bruikbaarder is dan de gratis versie.

Goed onderwijs niet mogelijk zonder state-of-the-art technologie

Dat docenten vanuit hun onderwijsinstellingen niet gefaciliteerd worden om met deze versie te werken is een probleem. Docenten missen tools om hun taken als docent effectief en efficiënt uit te voeren. Daarbovenop komt nog dat docenten niet weten wat studenten allemaal kunnen met de betaalde versie van ChatGPT. Hierdoor weten ze dus niet goed waaraan hun onderwijs en toetsing moet voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat de scriptie van nu niet meer dezelfde werkdruk (en leeropbrengst?) met zich mee brengt dan de scriptie van vorig jaar. En volgend jaar zal dat nog erger zijn. Mijn verwachting is dat er in 2024 een bot uitkomt die (grote delen van) onderzoek/scripties kan schrijven.

Een tweede argument waarom het belangrijk is om de betaalde versie te hebben, is omdat docenten hun studenten niet goed kunnen helpen om ze voor te bereiden voor het werkveld, waar dit soort vaardigheden wel worden verwacht van afgestudeerden. In sommige beroepenvelden zal het werken met AI een hele belangrijke vaardigheid worden. Zo belangrijk dat de afgestudeerden die hier wel mee overweg kunnen wel worden aangenomen en degenen die hier niet mee overweg kunnen niet worden aangenomen. Mijn verwachting is dat in het werkveld (nuance: dit geldt natuurlijk niet voor alle werkvelden) de betaalde versie van ChatGPT steeds populairder gaat worden omdat steeds meer bedrijven achter de kracht van dit systeem komen.

Een laatste argument waarom het belangrijk is dat de betaalde versie van ChatGPT in het onderwijs wordt gebruikt is zodat we beter zicht gaan krijgen welke kennis en vaardigheden in de toekomst nog belangrijk zijn. Bij verschillende opleidingen vraag ik me sterk af of de banen waarvoor we de studenten opleiden nog wel bestaan in de (nabije) toekomst. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Als wij in het onderwijs geen idee hebben over wat de technologie kan, dan kunnen wij niet inschatten waarvoor we de studenten moeten opleiden.

Mijn stelling is dat docenten geen goed onderwijs kunnen geven zonder toegang te hebben over het state-of-the-art taalmodel.

Problemen met de oplossing

De oplossing lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er zijn namelijk 4 grote problemen met het toegankelijk maken van de betaalde versie voor docenten: 1) Verantwoordelijk omgaan met de tool; 2) Kansengelijkheid tussen studenten; 3) Trainen van docenten; 4) Razendsnelle technologie.

Ten eerste het verantwoordelijk omgaan met de tool. Docenten kunnen momenteel geen betaald account krijgen voor ChatGPT vanuit hun onderwijsinstelling omdat hun servers in Amerika zitten. De privacykwesties die hiermee gepaard gaan is een terecht punt van kritiek. Verder is het gebruik van ChatGPT slecht voor het milieu. Dit zijn belangrijke problemen.

Het tweede probleem is of we van studenten kunnen verwachten dat zij de betaalde versie van ChatGPT hebben. Op dit moment kunnen we dat niet van ze verwachten. Dat zorgt voor een enorm ongelijk speelveld. Momenteel heb ik afstudeerders die ChatGPT 4 gebruiken bij het schrijven van hun scriptie en studenten die geen ChatGPT gebruiken. Ik beoordeel ze met hetzelfde beoordelingsformulier. Dit is een totaal niet eerlijk.

Het derde probleem is dat toegang geven tot betaalde versie van ChatGPT niet het probleem oplost. Docenten moeten leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Dit is een flink bijscholingstraject. En dit proces is niet eenmalig want de technologische vooruitgang gaat razendsnel. Het is een behoorlijke opgave om alle docenten bij te scholen. In mijn ervaring is de onderwijssector niet zo goed in veranderen, dus dit is een enorme uitdaging.

Het vierde probleem is dat de technologie zo snel gaat dat het niet eenvoudig is om docenten steeds het meest up-to-date systeem te faciliteren. Nu is het duidelijk dat ChatGPT van OpenAI het state-of-the-art taalmodel is. Maar in de toekomst zullen grootmachten als Google, Meta, Apple en Amazon mee willen doen in deze strijd.

Conclusie: Het is niet eenvoudig om docenten toegang te geven over het state-of-the-art taalmodel.

Geen oplossing

Op dit moment zie ik enkele pogingen die delen van bovenstaande problemen op proberen te lossen, maar helaas geloof ik hier niet in. De eerste is het Nederlandse taalmodel (GPT-NL) waar het ministerie in investeert. De tweede zijn de open modellen van o.a. Meta die we lokaal kunnen installeren op onze computers. De voordelen van deze twee ‘oplossingen’ mogen duidelijk zijn: Het is een stuk meer verantwoord om zo’n taalmodel te gebruiken. Waarom ik niet geloof in deze oplossingen is omdat ik verwacht dat de kracht en de mogelijkheden van deze modellen in vergelijking met die van het state-of-the-art model héél groot zijn. Ter vergelijking: Voor GPT-NL is er 13,5 miljoen geïnvesteerd door de overheid. Het trainen van GPT-5 (waar ze al aan zijn begonnen!) kost waarschijnlijk zo’n 2,5 miljard. Dit is een factor van 185. Ik kan me niet voorstellen dat studenten en het werkveld voor de zwakkere alternatieven kiezen.

Wat is dan wel de oplossing? Alle docenten en studenten toegang geven tot de state-of-the-art technologie zou een groot deel van het probleem oplossen maar dat zie ik praktisch niet voor me. Ik hoop dat andere mensen hier betere oplossingen voor hebben. Laat het vooral weten in de comments.

Op basis van bovenstaande argumenten kom ik tot een pijnlijke conclusie: We zullen moeten accepteren dat ons onderwijs in de toekomst voor een deel niet aansluit op het werkveld.

Disclaimer

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en geeft niet de visie van de HAN weer.

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?