Blogs

8 Lessen over de Rol van AI in het Onderwijs: Wat we geleerd hebben van Leonora, Sylvester en Greta

AI is bezig het onderwijslandschap ingrijpend te transformeren. Als docenten staan we voor een keuze: laten we AI onze creativiteit beperken, of gebruiken we het om ons onderwijs te verrijken? In ons experiment binnen de HAN AI-sandbox met GPT-4 hebben mijn collega Onna Nieuwenhuis en ik drie AI-chatbots geïntroduceerd, elk met een uniek pedagogisch doel: Leonora de leeshulp, Sylvester Socrates ‘de kritische meedenker’, en Greta de Meta voor metacognitieve ondersteuning. Dit is het slotartikel in onze reeks waarin we onze inzichten delen over het verantwoord integreren van AI in het onderwijs.

Voor context, hier zijn de eerdere artikelen in deze serie:

Wat we hebben geleerd

Voor de Student:

1. Instrumentele vaardigheden:

Wat? Studenten leren AI-tools effectief te gebruiken en kritisch te beoordelen. Hoe? Door praktisch met AI te werken en zelf bots te bouwen, ontwikkelen ze deze vaardigheden.

2. Metacognitieve inzichten:

Wat? Zelfreflectie is cruciaal om te begrijpen wat ze nodig hebben van een AI-tool.

Hoe? Een dialoog aangaan met studenten helpt hen deze inzichten te verdiepen.

3. Autonomie:

Wat? Studenten verkennen hun leerbehoeften actief door zelf chatbots te bouwen.

Hoe? Dit proces bevordert hun betrokkenheid en ontwikkeling.

Voor de Docent:

4. Constructive alignment:

Wat? Het is essentieel om onderwijs te ontwerpen waarin leerdoelen, activiteiten en beoordelingen duidelijk verbonden zijn.

Hoe? Definieer de rol van AI duidelijk om leeruitdagingen op een innovatieve manier aan te pakken.

5. Basisvaardigheden AI:

Wat? Docenten hebben diepgaande kennis van AI-tools nodig om deze effectief te integreren.

Hoe? Focus op waar de kansen liggen en begeleid studenten in het effectief inzetten van AI.

6. Didactiek en Pedagogiek:

Wat? Kennis van de ‘werkzame stof’ van je onderwijs is vitaal.

Hoe? Begrijp welke pedagogisch-didactische principes je gebruikt en welke rol AI daarin speelt.

De onderwijsomgeving:

Wat de studenten en docenten kunnen bereiken, hangt natuurlijk ook af van de bredere onderwijsomgeving. Om vakoverstijgend te kunnen handelen moet er samenhang zijn in een curriculum: ook wat betreft AI. Dit kunnen we alleen bereiken door consciëntieus te experimenteren en geleerde lessen langzaam op te schalen, om te voorkomen dat in al het enthousiasme om te veranderen wederom AI een doel op zich wordt. Wat we al wel weten? Punt 7 en punt 8:

7. Leeromgeving:

Wat? Een omgeving die autonomie bevordert, stimuleert creativiteit en innovatie.

Hoe? Gebruik AI in open projecten en formatieve assessments.

8. Guidelines:

Wat? Richtlijnen voor ethisch en verantwoord gebruik van AI zijn onmisbaar.

Hoe? Zorg voor een stijgende curve van ethiek en verantwoordelijkheid in het gebruik van AI.

Conclusie

Ons experiment met Leonora, Sylvester en Greta heeft aangetoond dat de sleutel tot succesvolle AI-integratie ligt in een leeromgeving die autonomie stimuleert, constructive alignment toepast, en duidelijke richtlijnen voor ethiek en verantwoordelijkheid biedt. Docenten spelen een cruciale rol in deze transformatie. Door ons op deze aspecten te richten, kan AI de kwaliteit en de innovatie van ons onderwijs significant verhogen.

Wat zijn jouw ervaringen of gedachten over AI in het onderwijs? Deel ze in de comments!

Scroll naar boven
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?